بلاگ

چرا روی کيک تولد شمع روشن می کنيم؟

معمولا روی کیک‌ تولد شمعی عددی یا تعدادی شمع معادل یک سال کم‌تر از سن گذاشته می‌شه، به این معنی که سن سال قبل پشت سر گذاشته شده.
هر بخش شمع یادآور یکی از چهار عنصر در عالم خلقته.
دود شعله: باد موم ذوب شده: آب موم شمع: خاک شعله شمع: آتش
به باور گذشتگان اگر موقع دعا کردن این چهار عنصروجود داشته باشن، دعا مستجاب می‌شه و برای همین با فوت‌کردن شمع، آرزو هم می‌کنیم.